അമ്മയാണെ സത്യം, രവി പിള്ളയുടെ മുൻപിൽ ഏതു സത്യൻ, എന്തു സത്യം ?

ഒരു സത്യ സന്ധമായ കഥ പറയാൻ തുടങ്ങുകയാണ്.  വലിയ മീനുകൾ താമസിയാതെ കുടുങ്ങും എന്നു മുഖ്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞതിനു വിപരീതമായി കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വൈദ്യുതി കമ്പി വേലിയിൽ കുരുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ മീനിൻറെയും വലകളെല്ലാം കീറി കുതിച്ചു പോകുന്ന ഒരു വമ്പൻ സ്രാവിൻറെയും കഥയാണിത്.  കൊല്ലം കളക്ടർ,  സബ് കളക്ടർ,  എഡിഎം,  തഹസിൽദാർ,   വില്ലേജ് ഓഫീസർ തുടങ്ങി റെവന്യൂ വകുപ്പു മുഴുവൻ മണി ആശാൻറെ വൈദ്യുതി വകുപ്പിനു മുമ്പിൽ ഓച്ഛാനിച്ചു നിൽക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കൊല്ലം കല്ലുവാതുക്കൽ പഞ്ചായത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്.  ഇത്‌ കല്ലുവാതുക്കൽ നടക്കൽ – കുഴിവേലി ക്ഷേത്രം വഴി മാധവം വീട്ടിൽ സത്യൻ.  സമ്പൂർണ്ണ വൈദ്യുതീകരണം നടന്നു എന്നഭിമാനിക്കുന്ന നാട്ടിൽ പിന്നോക്ക ജാതി…

"അമ്മയാണെ സത്യം, രവി പിള്ളയുടെ മുൻപിൽ ഏതു സത്യൻ, എന്തു സത്യം ?"

കറണ്ട് പണം ബോർഡ് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കും?

ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണനും നടൻ ശ്രീനിവാസനും ഏറ്റവും ഒടുവിലത്തെ നൂറാൻമാരാണ്. കേരളത്തിൽ അധികമാരും അറിയാതെ നടുന്നു വരുന്ന പുതിയൊരു പരീക്ഷണത്തിന്റെ ഭാഗമാണവർ. കെഎസ്‌ഇബിക്കു തിരിച്ചു പണികൊടുക്കുന്ന നൂറോളം പേരിൽ ഒടുവിലെത്തിയവർ. ഈ പോക്ക് പോയാൽ മാസം തോറും കെഎസ്‌ഇബി നാട്ടുകാർക്ക് പണം ബില്ലിട്ടു തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരും! ഇതിനകം കേരളത്തിൽ നൂറോളം വീടുകളിൽ സ്ഥാപിച്ച സോളാർ പാനലുകളിൽ നിന്നുള്ള വൈദുതി തിരിച്ചു ഗ്രിഡിലേക്കു ഒഴുകിത്തുടങ്ങി. വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൈദുതി കുറവ് ചെയ്തു ബാക്കി എത്ര യൂണിറ് എക്സ്പോര്ട് ചെയ്തുവോ അതിന്റെ പണം ബോർഡ് തിരിച്ചു വൈദുതി ഉത്പാദിപ്പിച്ച വ്യക്തികൾക്കു നൽകും.  5രൂപ 70പൈസ നിരക്കിലാണ് ബോർഡ് വൈദ്യതി വാങ്ങുന്നത്. വൈദുതി ഉത്പാദനവും ഉപയോഗവും കണക്കാക്കുന്ന ബൈ ഡയറക്ഷണൽ…

"കറണ്ട് പണം ബോർഡ് നാട്ടുകാർക്ക് കൊടുക്കും?"